Güncel Sayı : Ocak 2009 Cilt : 20 Sayı : 1

Klinik Çalışma

Hemodiyaliz Hastalarında Ruhsal Sorunlar; Yaşam Kalitesi ve Yordayıcı Faktörler

A. Sağduyu, N. Özdemir
1

Klinik Çalışma

Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Programında Olan Hastalarda Nonoklüziv Mezenterik İskemi: Bilgisayarlı Tomografi Bulguları

C. Başaran, F. Y. Dönmez, S. O. Bölükbaşı, N. Ç. Tarhan, F. Karakayalı
10

Klinik Çalışma

Koroner After Cerrahisi Sonrası Erken Dönemde Obezitenin Rolü

C. Vuran, C. Çakalağaoğlu, Ö. Kantarcı, B. Yiğiter
17

Klinik Çalışma

Bir Merkezde Tiroid Papiller Mikrokarsinom Görülme Sıklığı ve Ameliyat Öncesi Tetkiklerin Tanısınal Değeri

E. Karagülle, E. Türk, E. Ayvazoğlu Soy, S. Pehlivan, A. Tolu, G. Moray
22

Derleme

Difüz Parankimal Akciğer Hastalıklarında Epidemiyoloji

S. Sarınç Ulaşlı, Ş. Akçay
29

Olgu Sunumu

Yanığa Bağlı Marjolin Ülser; Olgu Sunumu ve Literatür İncelemesi

A. Ezer, S. Yıldırım, T. Canpolat, A. Parlakgümüş, K.Çalışkan, K. Kavak, M.Haberal
34

Düzeltilmiş makale ilk basım Cilt/Vol:19 Sayı/Number: 2 MAYIS/MAY 2008

Tütün Üzerine Aşılanmış Domates Meyve ve Yapraklarında Nikotin Miktarı Değişimi

A. Ersayın Yaşınok, F. I. Şahin, F. Eyidoğan, M. Kuru, M. Haberal
38


Copyright © Baskent University Hospital 2004. Printed in Turkey. All Rights Reserved.